Čo, kde a kedy?

Čo a kedy?

Klubové stretnutia sa uskutočňujú 1x do mesiaca. Bližšie informácie k termínom stretnutí a plánovaných akcií nájdete tu.

Kde?
Inštrukcie ako sa dostať na klubové stretnutie nájdete tu. Každý je vítaný!