Klubové stretnutia – november a december 2015

Klubové stretnutie sa v novembri neuskutoční z dôvodu zájazdu do Japonska. Najbližšie klubové stretnutie tak bude 16. decembra 2015.