Miško Šebo nás opustil

Dnes poobede zomrel náš kamarát a dlhoročný člen klubu Miško Šebo.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.